Het compenseren van een kompas

"A" Correctie :

Afwijkingen die over de hele 360 graden gelijk zijn, kunnen worden gecorrigeerd door de sensor in de beugel te verdraaien.
In principe moet de verdraaing van de sensor om een A correctie uit te voeren zo min mogelijk worden toegepast, omdat een te grote verdraaing van de sensor invloed heeft op de andere compensties (bereiken).
Let er nadrukkelijk op dat de markering van de sensor (fore/aft) zoveel parallel aan de hartlijn van het schip ligt.
Afwijkingen kleiner dan 3 graden, kunnen worden gecorrigeerd met de "A" correctie knop. In de nieuwe systemen (b.v. ITH Type 11-B) is dit 16 graden.
Bij aflevering is deze potentiometer in de middenstand geplaatst.
Formule om de "A" correctie te berekenen is :

A=(dN+dNE+dE+dSE+dS+dSW+dW+dNW)/8

"B" Correctie :

Met de "B" correctie kunnen de afwijkingen welke veroorzaakt worden door het langsscheeps-magnetisme worden geelimineerd.
Met de bijbehorende schakelaar wordt de + of - correctie geselecteerd.
Met de schakelaar in de "0" stand, worden er geen correcties uitgevoerd. Na het instellen van de correctie moeten zowel de potentiometer als de schakelaar in de ingestelde stand blijven staan.
Formule om de "B" correctie te berekenen is :

B=(dE-dW)/2

"C" correctie :

Met de "C" correctie kunnen de afwijkingen welke veroorzaakt worden door het dwarsscheeps-magnetisme worden geelimineerd.
Met de bijbehorende schakelaar wordt de + of - correctie geselecteerd.
Met de schakelaar in de "0" stand, worden er geen correcties uitgevoerd. Na het instellen van de correctie moeten zowel de potentiometer als de schakelaar in de ingestelde stand blijven staan.
Formule om de "C" correctie te berekenen is :

C=(dN-dS)/2

"D" Correctie :

Met de "D" correctie kunnen de 'weekijzer' fouten worden gecorrigeerd. Bij aflevering is deze potentiometer in de neutrale stand gezet.
Na deze correctie uitgevoerd te hebben, moet de potentiometer in deze stand blijven staan.
Formule om de "D" correctie te berekenen is :

D={(dNE-dSE)+(dSW-dNW)}/4

"E" Correctie :

Met de "E" correctie kunnen de a-symmetriefouten worden gecorrigeerd. Bij aflevering is deze potentiometer in de neutrale stand gezet.
Na deze correctie uitgevoerd te hebben, moet de potentiometer in deze stand blijven staan.
Formule om de "D" correctie te berekenen is :

D={(dN-dE)+(dS-dW)}/4

"V" correctie :

Met de "V" correctie kan het vertikale magnetische veld van het schip worden geelimineerd. Het vertikale veld kan bij 'ruw' weer een onrustige aanwijzing van de repeater veroorzaken.
De grootte van het vertikale veld kan worden bepaald d.m.v. een magnetische balans of een magnetometer.
Na het instellen van de correctie moet de potentiometer in deze stand blijven staan.

N.B.
Deze correctie kan alleen worden uitgevoerd indien bij het geleverde systeem de sensor ITH Type MC5 wordt toegepast en het systeem met V-compensatie is uitgerust.


N.B.
Klik op de link voor adres gegevens van de verschillende geautoriseerde kompasstellers.


N.B.
De compensatie bereiken voldoen aan de norm ISO11606 voor de producten welke zijn voorzien van het "WHEELMARK".